تبلیغات


عکس با پدر در خواب

عکس با پدر در خواب

در شب ششم بهمن 1396 خواب شگفت انگیزی دیدم؛ به این صورت که در جایی تدریس می کردم که پدر نیز آمده بود و مرا از دور نظاره می کرد و من بعد از کلاس به بچه ها گفتم که از من و پدرم عکس بگیرید. در این زمان به ذهنم رسید که پدر سال هاست که از دنیا رفته و...

ادامه را بخوانید...منبع این نوشته : منبع